Civilizace našeho typu

Civilizace západního typu dlouhá staletí směřovala od organických, obnovitelných materiálů k neorganickým, neobnovitelným zdrojům materiálu. To se však v posledních desítiletích začíná podstatně měnit.

Z čeho dům?

Základními materiály jsou v drtivé většině v našich evropských končinách zejména materiály neorganické, jako kámen, hlína, cihly z ní pálené, malta, beton a to zpravidla v kombinaci buď s kovy, nebo materiálem organickým – rákosem, dřevem a podobně. Nebo jsou také případy, kdy se dává přednost čistě organickým materiálům, které jsou navíc surovinou obnovitelnou. Tento materiál samozřejmě vévodí všem dřevostavbám, což je od nepaměti pro lidstvo základní materiál, dostupný téměř všude na zeměkouli, ve všech oblastech, kde lidstvo dlouhodobě žije. Výjimky jsou spíše opravdu výjimečné. Jako například Inuité, kteří zhotovují své domovy ze sněhu, doplněného organickými materiály z ulovených zvířat – kůžemi, kostmi, parohy, mrožími kly a podobně.

Post Author: