Profily

Stoka může mít různé druhy profilů. Kruhový se většinou používá pro domovní přípojky. Vejčitý, kterému se také někdy říká vídeňský, se zase používá pro jednotnou kanalizační průtokovou síť. Tento profil se dělí na dvě části. První má menší průtokovou plochu a udržuje minimální rychlost proudění vody. Druhá dolní část zvaná žlábek je obroušená pro lepší […]